Atopowe zapalenie skóry to częsta przypadłość wieku dziecięcego. Choroba ma nie do końca poznaną etiologię. Przebieg AZS różni się w zależności od pacjenta, można by zaryzykować stwierdzeniem, że każde z dzieci choruje na swój sposób.

Ostatnia z prac opublikowanych w JAAD sugeruje istnienie trzech postaci AZS: o wczesnym, średnim oraz późnym początku. Taki wniosek wysunięto na podstawie analizy retrospektywnej populacji 8015 pacjentów pediatrycznych z rozpoznaniem AZS.

Mediana wieku zapadania na AZS wyniosła 0,75 roku. Wśród pacjentów, wczesny początek choroby obserwowano u 75%, średni (pomiędzy 2-gim, a 8-mym rokiem życia) u 18,6%, późny u 8,9%. Okazuje się, że pacjenci z średnim oraz późnym początkiem znacznie lepiej odpowiadali na leczenie oraz towarzyszyły im o wiele mniej nasilone objawy zapalne. Pacjenci 10- letni mają ponadto o 44% mniejszą szansę na niekorzystny przebieg choroby, niż najmłodsi – szansa na korzystny przebieg rośnie z wiekiem (aOR 0.93 rok). Ponadto dzieci z późnym początkiem choroby miały aż o 75% mniejszą szansę na przejście choroby w postać przewlekłą, obecną w wieku dorosłym.

Z analizy tego badania płyną istotne wnioski: wiek wystąpienia pierwszych objawów nie tylko decyduje o przebiegu choroby, ale również jest ważnym czynnikiem stratyfikującym odpowiedź na leczenie.