Dr n. med. Nina Wyrzykowska

Ukończyłam Wydział Lekarski Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu oraz studia podyplomowe w ramach Podyplomowego Niestacjonarnego Studium Metodologii Badań Naukowych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2016 roku uzyskałam tytuł doktora nauk medycznych z zakresu medycyny. Moją pracę doktorską poświęciłam tematyce „Odległa ocena skuteczności immunoterapii swoistej u chorych na atopowe zapalenie skóry”.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. Swoją pracę naukową skupiam wokół badań klinicznych w poszukiwaniu nowych leków na choroby skóry.

Kursy i szkolenia